Poznaj nas bliżej

Działalność Fundacji WRUS wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa w obszarze dostępu edukacji, rozwoju kompetencji kluczowych i realizacji potrzeb kulturalnych. Organizowane przez nas inicjatywy dotyczą zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych reprezentujących wszystkie grupy wiekowe – od osób wchodzących na rynek pracy po seniorów.

Ważną częścią działalności Fundacji jest wsparcie osób dotkniętych różnego rodzaju wykluczeniami, w tym niepełnosprawnością, wykluczeniem komunikacyjnym i technologicznym, a także osób w jesieni życia i przewlekle chorych. Wierzymy, że żadna z wymienionych okoliczności nie musi stanowić przeszkody w rozwoju osobistym ani integracji społecznej: nasze projekty ukierunkowane są na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zapewnienie im optymalnych warunków edukacji, terapii, aktywnego wypoczynku oraz spotkań z kulturą.

Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych - podstawa prawna

Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych została ustanowiona na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Krakowie w dniu 30 maja 2019 r. (Rep. A Numer 1796/2019). Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, tj. ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego Statutu. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych - co robimy?

light-logo-1

Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa w obszarze dostępu edukacji, rozwoju kompetencji kluczowych i realizacji potrzeb kulturalnych.