• Clients:

  • Category:

    Projekty

  • Services:

  • Web:

Projekt realizowany na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2.

Celem realizowanego projektu jest świadczenie usług społecznych, które umożliwią zwiększenie szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i ubóstwem. System pomocy opierać się będzie na przygotowaniu indywidualnych ścieżek społecznej reintegracji oraz kompleksowych form wsparcia .

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://centrumidea.eu/projekty/dla-dobra-wspolnego-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie

light-logo-1

Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa w obszarze dostępu edukacji, rozwoju kompetencji kluczowych i realizacji potrzeb kulturalnych.