• Clients:

  • Category:

    Projekty

  • Services:

  • Web:

Projekt realizowany na terenie woj. pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie  6.2.2 przez Centrum Edukacyjne Idea  przy współpracy z Fundacją Sprawni Inaczej  oraz samorządem Gmin Tczew, Skarszewy i Zblewo.

Projekt dotyczy realizacji usług opiekuńczych, wolontariatu oraz  teleopieki medycznej.

Szczegóły dotyczące Projektu dostępne  są  na stronie: http://centrumidea.eu/projekty/rozwoj-uslug-spolecznych-na-terenie-gminy-tczew-skarszewy-oraz-zblewo

light-logo-1

Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa w obszarze dostępu edukacji, rozwoju kompetencji kluczowych i realizacji potrzeb kulturalnych.